Профілактика булінгу

Затверджую: 

Директор С. В. Дяченко

План

заходів щодо профілактики булінгу

на 2018-2019 н.р.

Комунального закладу “Полтавська гімназія № 6”

 

п/п

Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
 Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах Вересень Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г.

2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року  

 

 

 

 

 

 

Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г

 

 

Класні керівники, класоводи,

 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на нараді при директору педколектив Жовтень Заступник Директора з ВР

Бородавка Т.Ю.

2 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Упродовж року Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г

3 Проведення МО класних керівників «Безпечна школа. Маски булінгу» Класні керівники Березень Заступник директора з ВР

Бородавка

4 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Упродовж року Заступник директора з ВР

Бородавка Т.Ю.

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Упродовж року Психолог Мінаєва Г.В.  та класоводи
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Упродовж року Класні керівники та класоводи
3  Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 Упродовж року Класні керівники

 

4 Проведення тренінгу спільно з центром безоплатної правової допомоги

« Профілактика булінгу»

 

5 кл листопад Заступник директора з ВР

Бородавка Т.Ю.

 

5 Проведення тренінгу спільно з громадською організацією «Світло надії» « Профілактика булінгу»

 

9кл листопад Заступник директора з ВР

Бородавка Т.Ю.

6 Проведення тренінгу спільно з представниками поліції

« Профілактика булінгу»

 

6 кл лютий Заступник директора з ВР

Бородавка Т.Ю.

7 Круглий стіл «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 березень Психолог Красильников І.О. та класні керівники
8 Круглий стіл «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг» 5-8 Лютий- квітень Психолог Красильников І.О. та класні керівники
 Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Упродовж року Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г

2 Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 1-11 Упродовж року Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г

3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г

4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г

Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

 

1-11 Упродовж року Класні керівники та класоводи
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 Упродовж року Психологічна служба

Мінаєва Г.В. Красильников І.О.

Жмуренко Л.Г