Протоколи засідань

 ПРОТОКОЛ № 3

засідання  педагогічної ради Комунального закладу

«Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області»

 

Дата проведення: 27.02. 2019 року                                                                         

 

Присутні : Дяченко С.В.- директор гімназії,

голова педагогічної ради;

46 членів  педагогічного  колективу

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 1. Узгодження з учнями 9 класів , батьками, учителями та затвердження предмета за вибором ДПА у 9 класах.
 2. Вибір підручників для учнів 2 класу ЗЗСО.

СЛУХАЛИ:

      Дяченко С. В. – директора гімназії, яка ознайомила присутніх з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 07.12.2018 року за № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019року за № 8/32979,  наказу МОН України від 25.01.2019 року за №59   «Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту », наказу МОН України від 01.02.2019 року « Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН України від 25.01.2019 року за №59» .

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Адміністрації, учителям:

1.1.При проведенні ДПА в 2018-2019 н.р. взяти до неухильного виконання:

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 07.12.2018 року № 1369

 • Наказом МОН України від 25.01.2019 року № 59 «Про проведення

в 2018-2019навчальному році державної підсумкової атестації осіб ,які здобувають загальну середню освіту»

 • Наказ МОН України від 01.02.2019року «Про внесення

зміни до додатка 2 наказу МОН України від 25.01.2019року за № 59»

складання 3-го предмету:

 • в 9-М класі – англійська мова;
 • в 9-А класі – англійська мова;
 • в 9-І класі – історія України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 46

Проти –

Утрималось –

СЛУХАЛИ:

       Бугаєць Т. М.- заступника директора з навчально-виховної роботи, яка запропонувала педагогічній раді затвердити вибір підручників для учнів 2 класу ЗЗСО.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити список підручників для учнів 2 класу:

 1. Математика. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко.( 130 штук)
 2. Українська мова. І.О.Большакова.М.С.Пристінська.(130 штук)
 3. Я досліджую світ. І.О.Большакова.М.С.Пристінська.(130 штук)
 4. Мистецтво. Л.М.Масол. О.В.Гайдамака.О.М.Колотило.
 5. Англійська мова. Г.Пухта. Г. Гернгрос.

Голова педради                               С.В.Дяченко

Секретар педради                           О.І.Книш