FKD10026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD10026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту