FKD13026 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FKD13026 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків