FKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 21

FKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 21