FKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 31

FKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 31