FKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 42

FKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 42